PlayStation VR / Blood & Truth
ADVERT

dir / concept: Konrad Słonecki / Gong

dop: Mateusz Macheta

1st ac: Robert Danieluk

make up, hair: Magdalena Korzeniewska, Marta Podbielska

light: Jacek Szkodziński, Artur Bielski / Piramida Film

set design: Adam „Torpeda” Witek

edit: Andrzej Lewkowicz

grading: Szymon Obrostek / Miło

sfx/mix: Mieszko Mahboob, Daniel Adamczyk / Zgrywa Studio

music: Jaguarec

production: Łukasz Macheta

talents: Dancing Międzypokoleniowy